on Nov 2nd, 2010Mokslinės publikacijos

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose:

 1. Merfeldaitė O. Organisation of the activity of the group for protection of the rights of the child in a neigbourhood// Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 9(1). Vilnius, 2010, ISSN 1648-4789, p. 91-99
 2. Merfeldaitė O., Indrašienė I. Social Pedagogical Assistance in School as a means for Implementation of Social Justice in Education. Tiltai. Nr. 1 (50). Klaipėdos universitetas, 2010. ISSN 1392-3137.
 3. Merfeldaite O., Petronienė O. Universalių daugiafunkcinių centrų veiklos galimybės: savivaldybės darbuotojų požiūris// Pedagogika, 96 t., Vilnius, 2009. ISSN 1392-0340 pls. 129-135
 4. Merfeldaitė O.  Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas sprendžiant vaikų socializacijos problemas  Socialinis ugdymas. T. 19. Vilnius,  2009,  p. 93 – 103.  ISSN 1392-9569 (lietuvių ir anglų kalbomis).
 5. Merfeldaitė O. Mokinių krizės ir teikiamos sociopsichologinės pagalbos ypatumai// Socialinis darbas: mokslo darbai. Nr. 8(2). Vilnius, 2009, p. 159-166. ISSN 1648-4789.
 6. Merfeldaitė O. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis bendrojo lavinimo mokykloje// Socialinis ugdymas. T. 16. Vilnius, 2008, p. 93 – 103.  ISSN 1392-9569 (lietuvių ir anglų kalbomis).  
 7. Merfeldaitė O. J. Socialinių pedagoginių problemų bendrojo lavinimo mokykloje analizė: mokinių ir klasių auklėtojų požiūris// Pedagogika, 88 t., Vilnius, 2008. ISSN 1392-0340
 8. Indrašienė V., Kvieskienė G., Merfeldaitė O. Tarpdalykinės socialinės-pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis, sprendžiant vaikų socialinės atskirties problemas // Tiltai. Nr. 4 (41)-  Klaipėdos universitetas, 2007,  p. 97-108. ISSN 1392-3137.
 9. Merfeldaitė O. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos veiksmingumo sąlygos// Socialinis ugdymas. T. 14. Vilnius, 2007, p. 8 – 19. ISSN 1392-9569

Parengti vadovėliai aukštosioms mokykloms, mokomosios knygos ar metodinės priemonės:

  1. Merfeldaitė O., Railienė A. Prevencinio darbo koordinavimo grupės bendrojo lavinimo mokykloje (Mokomoji knyga). Kaunas: Sveikatos žinios, 2008.ISBN978-9955-478-07-2. 96 pls.
  2. Merfeldaitė O., Piliavecas A., Zaivej S. Socialinės pedagoginės pagalbos institucijose veiklos modeliavimas // Vaikų, iškrentančių iš bendojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas: prevencinių grupių veikla ugdymo institucijose : [mokomoji knyga]. Vilnius: Baltijos kopija, 2007, p. 7 – 59. – ISBN 978-9955-9970-0-9.
  3. Merfeldaitė O. Nuteistųjų socialinio konsultavimo ypatumai/Asmenų, dirbančių su socialinės rizikos grupėmis, kvalifikacijos tobulinimo moduliai. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, Psl. 2007, p.51-108. ISBN 978-9955-568-57-5.
  4. Merfeldaitė O. Socialinės pedagoginės pagalbos institucijose veiklos modeliavimas// Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas: prevencinių grupių veikla ugdymo institucijose: mokomoji knyga. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, (2007). Psl. 7-58. ISBN 978-9955-9970-0-9.
  5. Merfeldaitė O. Tarpinstitucinių tinklų valdymo sistemos. Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas// Projekto „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas“. Mokymų metodinė medžiaga. 2 knyga. Vilnius: ARX Baltica (2008). 
  6. Merfeldaitė O. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas ugdymo procese. –  Septynios besimokančios mokyklos istorijos, Vilnius.
  7. Merfeldaitė O. Socialinė pedagogika: teorija ir praktika//Socialinis ugdymas IX dalis (V skyrius “Darbas su šeima”)
  8. Merfeldaitė O. Socialinis konsultavimas. Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas// Projekto „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas“. Mokymų metodinė medžiaga. 1 knyga. Vilnius: ARX Baltica (2007).

   

   

Šiuo metu komentarai draudžiami.