on Nov 2nd, 2010CV

Išsilavinimas:
Institucija Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis Metai

 

Šiaulių pedagoginis institutas

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo/ psichologo kvalifikacija 1993-1997

 

Vilniaus pedagoginis universitetas

Įgytas socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija

1997-1999

 

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologijos mokslų daktaro laipsnis

2002-2006

 

 Mokslo sritis, kryptis,  šaka, mokslinių interesų kryptys: 
Mokslo sritis Mokslo kryptis Mokslo šaka Mokslinių interesų kryptis
Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

Socialinis darbas Socialinė pagalbaKomandinis darbasJaunimo politika
 Darbovietė: 
Institucija

Padalinys

Pareigos

Laikotarpis

Mykolo Romerio universitetas Socialinės politikos fakultetas Socialinio darbo katedra docentė nuo 2009
  Vilniaus pedagoginis universitetas

 

Socialinės komunikacijos institutas direktorės pavaduotoja 2006 – 2009
 Socialinės komunikacijos institutas Socialinės pedagogikos katedra einanti docentės pareigas 2008 – 2009
lektorė 2007 – 2008
asistentė 2001 – 2007
Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla   direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1999 –2001
 Dėstomi (-yti) dalykai ar kursai: 

Dėstomo dalyko ar kurso pavadinimas

Institucija, kurioje dėstomas dalykas ar kursas

Laikotarpis

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas Mykolo Romerio universitetas nuo 2009
Socialinių institucijų vadybos praktika Mykolo Romerio universitetas nuo 2009
Savanorystės praktika Mykolo Romerio universitetas nuo 2009
Socialinis konsultavimas Mykolo Romerio universitetas nuo 2009
Socialinė pedagogika Vilniaus pedagoginis universitetas 2002 – 2009
Profesinis konsultavimas Vilniaus pedagoginis universitetas 2002 – 2009
Įvadas į specialybę Vilniaus pedagoginis universitetas 2005 – 2008
  Vesti kvalifikacijos kėlimo kursai, mokymai:

 

Pavadinimas Institucija Data
Seminaras „Palankaus psichologinio mikroklimato kūrimas kolektyve“ Utenos švietimo centras 2009 kovo 3 d.
Seminaras „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo tobulinimas“ Utenos švietimo centras 2009 kovo 27 d.
Seminaras „Efektyvaus bendradarbiavimo su nuteistaisiais prielaidos“ Kalėjimo departamentas prie LR Teisingumo ministerijos 2009 birželio 22-23 d.  ir 2009 rugpjūčio 03-04 d.
Mokymai socialiniams pedagogams „Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas“ Elektrėnų savivaldybė 2009 gegužės 20- 26 d.
Seminaras „Prevencinio darbo koordinavimo grupių veikla savivaldybėse ir  Prevencinio darbo grupių veikla įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“. Vesti mokymai 30 savivaldybių ir 10 apskričių komandoms. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.   2009 m. rugsėjo – gruodžio mėn.
Seminaras „Prevencinio darbo grupių veikla įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“. Vesti mokymai 30 savivaldybių komandoms. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.   2008  spalio – gruodžio mėn.
Seminaras „Bendravimas su delinkventinio elgesio paaugliais“. Mokymai Penitencinių institucijų darbuotojams. Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos 2008 birželio mėn. 10-12 d. 
Seminaras „Socialinio pedagogo kasdienybė: problemos ir viltys“ Pedagogų profesinio rengimo centras 2008 lapkričio 19 d.
Seminaras „Prevencinio darbo grupių ypatumai vykdant tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų poveikio sveikatai kontrolė ir profilaktiką“ Marijampolės švietimo centras 2008 spalio 22 d.
Struktūrinių fondų projekto (priemonė 2.4.) „Vaiko gerovės specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas bei įgyvendinimas“ kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Tarpinstitucinių tinklų valdymas“ Lietuvos socialiniams darbuotojams, pedagogams Vilniaus pedagoginis universitetas 2008 m. balandžio – gegužės mėn.
Seminaras „Prevencinio darbo grupių mokyklose veiklos ypatumai“ . Vesti mokymai 10 savivaldybių komandoms. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2007  lapkričio – gruodžio mėn.
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Partnerystė ir bendradarbiavimas socialiniame darbe“. Utenos darbo rinkos mokymo centras 2007 sausio 25-26 d. 
Seminaras „Socialinės pedagoginės pagalbos komandos formavimas ir veiklos ypatumai“ Anykščių švietimo centras 2007 lapkričio mėn. 10 d.
Mokyklų komandų mokymai „Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas“ Švietimo aprūpinimo centras 2005 m.-2007m.
Projekto  „Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą“ EQ/2004/1130-12/488 kvalifikacijos tobulinimo kursai specialistams, dirbantiems su nuteistaisiais „Socialinis nuteistųjų konsultavimas“  Vilniaus pedagoginis universitetas 2006 m. sausio – vasario mėn.
 Kompetencijos tobulinimas: 
Mokymų pavadinimas, institucija Pažymėjimo numeris Data
„Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 225 2008-01-24 
„Šiuolaikinis mokymasis“ Nr. 300360 2007-06-21
„Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų kūrimo bandomasis projektas“ Nr. BM-00329 2005-2007
Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 2396 2008
Mokyklų tobulinimo konsultanto pažymėjimas (Fontys Hogescholen)   2001-2003
Demokratinio ugdymo pagrindų kursai Civitas centre,  Kalifornija (JAV)   2005 – 03
Pedagogų perkvalifikavimo studijų programų metodologija ir realizavimo metodika Nr. 1130-1-939 2007-12-17

Šiuo metu komentarai draudžiami.